Als Leefstijlcoach ingeschreven bij het BLCN register en houder van de CooL-licentie mag ik het CooL-programma aanbieden. Dit programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, zonder verplicht eigen risico. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts. Het kan zijn dat uw huisarts nog niet helemaal op de hoogte is van Leefstijlcoaching en dit CooL-programma. Het is ook een vrij nieuw beroep. U kunt uw huisarts dan verwijzen naar het Huisartsen Zuid-Kennemerland via https://huisartsenzuidkennemerland.nl/zorg/gecombineerde-leefstijl-interventie/

 

Ik heb als leefstijlcoach een contract met deze organisatie, die op zijn beurt weer zorgt dat uw verzekering alles vergoed. Uw huisarts blijft hoofdbehandelaar en ik zal contact met hem/haar houden over uw vorderingen in het programma. 

U kunt mij altijd even mailen/appen/bellen voor informatie. 

 

Samengevat:

- belangrijk is dat je aan de voorwaarden voldoet met voldoende motivatie

- het programma duurt 2 jaar

- de eerste 8 maanden bestaat uit 4 individuele gesprekken en 8 groepsbijeenkomsten

- de overige 16 maanden bestaat uit 4 individuele gesprekken en 8 groepsbijenkomsten, alleen de tijd tussen de bijeenkomsten is langer

 

Klachtregeling van toepassing via Klachtenportaal Zorg https://klachtenportaalzorg.nl/client-patient/

lid van VvAA (vereniging voor zorgverleners)