Als Leefstijlcoach ingeschreven bij het BLCN register en houder van de CooL-licentie mag ik het CooL-programma aanbieden. Dit programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, zonder verplicht eigen risico. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts. Het kan zijn dat uw huisarts nog niet helemaal op de hoogte is van Leefstijlcoaching en dit CooL-programma. Het is ook een vrij nieuw beroep. U kunt uw huisarts dan verwijzen naar het Huisartsen Ondersteuningsbureau Zuid-Kennemerland via https://www.hczk.nl/initiatieven-in-regio-zuid-kennemerland/

Ik heb als leefstijlcoach een contract met deze organisatie, die op zijn beurt weer zorgt dat uw verzekering alles vergoed. Uw huisarts blijft hoofdbehandelaar en ik zal contact met hem/haar houden over uw vorderingen in het programma. 

U kunt mij altijd even mailen/appen/bellen voor informatie. 

 

De intakegesprekken vinden plaats in juni/juli/augustus. 

De groepscoaching wordt gegeven in het Witte Theater. Ik ben van plan om de groepssessies voor groep 1 op vrijdagavond van 18.30-20.00 uur te doen en de groepssessies voor groep 2 op donderdagochtend van 9.30-11.00 uur. Individuele sessie worden wel overdag gepland bij mij in de praktijk in IJmuiden, Zeewijk. De vrijdagavondgroep is vol, maar je kunt op de reservelijst worden gezet. In de donderdagochtendgroep is nog plek. Twijfel je over de donderdagochtend omdat je dan werkt? Je werkgever is wellicht bereidwillig om ook tijd te investeren in een leefstijlprogramma. Gezondere mensen zijn minder vaak ziek! Dit gesprek wil ik van harte met jouw werkgever voeren. 

 

Samengevat:

- belangrijk is dat je aan de voorwaarden voldoet met voldoende motivatie

- het programma duurt 2 jaar

- de eerste 8 maanden bestaat uit 4 individuele gesprekken en 8 groepsbijeenkomsten

- de overige 16 maanden bestaat uit 4 individuele gesprekken en 8 groepsbijenkomsten, alleen de tijd tussen de bijeenkomsten is langer

 

Klachtregeling van toepassing via Klachtenportaal Zorg https://klachtenportaalzorg.nl/client-patient/

lid van VvAA (vereniging voor zorgverleners)