Als Leefstijlcoach ingeschreven bij het BLCN register en houder van de CooL-licentie mag ik het CooL-programma aanbieden. Dit programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, zonder verplicht eigen risico. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts. Het kan zijn dat uw huisarts nog niet helemaal op de hoogte is van Leefstijlcoaching en dit CooL-programma. Het is ook een vrij nieuw beroep. U kunt uw huisarts dan verwijzen naar het Huisartsen Ondersteuningsbureau Zuid-Kennemerland via https://www.hczk.nl/initiatieven-in-regio-zuid-kennemerland/

Ik heb als leefstijlcoach een contract met deze organisatie, die op zijn beurt weer zorgt dat uw verzekering alles vergoed. Uw huisarts blijft hoofdbehandelaar en ik zal contact met hem/haar houden over uw vorderingen in het programma. 

U kunt mij altijd even mailen/appen/bellen voor informatie. 

 

Ik start in 2020 in Velsen met 1 groep van maximaal 12 personen. De groepssessies wil ik starten vanaf de tweede helft van mei. Daarvoor kan ik een intake met u doen en doelen stellen. Mocht de tijd tot de groepssessie begint voor u te lang duren dan biedt het CooL-programma gelukkig de ruimte om al eerder een individueel gesprek te voeren. U heeft dus begeleiding tot de groepssessies beginnen. 

De groepscoaching wordt gegeven in het Witte Theater. Ik ben van plan om de groepssessies te plannen op vrijdagavond van 18.30-20.00 uur zodat het ook makkelijker is voor werkende mensen om mee te doen. Individuele sessie worden wel overdag gepland bij mij in de praktijk in IJmuiden, Zeewijk. 

Mocht u denken dat het CooL-programma niets voor u is juist in verband met de groepssessies, dan bied ik ook individuele leefstijlcoaching aan. We gaan dan op dezelfde manier aan de slag; intake, doelen stellen, leefstijlgerelateerde onderwerpen bespreken en uw individuele motivatie en drijfveren naar boven halen om te kiezen voor duurzame gezonde gewoontes. Echter, dit wordt niet vergoed vanuit de verzekering. Ik reken hier 62,50 euro per uur voor, ik schat in dat 10 keer één uur individuele coaching voor de eerste 8 maanden ruim voldoende is. 

 

Samengevat:

- belangrijk is dat je aan de voorwaarden voldoet

- het programma duurt 2 jaar

- de eerste 8 maanden bestaat uit 4 individuele gesprekken en 8 groepsbijeenkomsten

- start intake en doelen stellen in maart en april

- start groepsbijeenkomsten tweede helft mei in het Witte Theater op vrijdag van 18.30-20.00 uur. 

- de overige 16 maanden bestaat uit 4 individuele gesprekken en 8 groepsbijenkomsten, alleen de tijd tussen de bijeenkomsten is langer

 

Klachtregeling van toepassing via Klachtenportaal Zorg https://klachtenportaalzorg.nl/client-patient/

lid van VvAA (vereniging voor zorgverleners)